Uuden version kohokohdat

Vastapäästöllisen aihion tunnistaminen työstön aikana

Dynaamisen OptiRouhinnan radat ja Aluerouhintaradat tunnistavat työstettäessä aihion vastapäästölliset alueet. Työstöradat ovat siistimpiä ja ilmatyöstöä vähemmän.

Moniakselisten työstöratojen yhdistäminen

Muodonmuutos, Yhdensuuntainen, Käyrää pitkin ja Projisoi käyrä työstöradat ovat nyt yhdistetty Yhdistelmäradoiksi.

Uusi B-akselin profiilin sorvaus

B-akselin profiilin sorvaus on viimeistelyrata, jossa sallitaan B-akselin kiertoliike työstön aikana.

Pintaverkon tarkastuksen uudet piirteet

Tarkasta verkko -toiminto tarkastaa nyt myös taittuneet fasetit. Vialliset fasetit voidaan tarvittaessa poistaa.

Operaatioiden lisääminen Mastercamin Simulaattorissa.

Nyt voidaan lisätä operaatioita nykyisen tarkastusistunnon aikana tai tarkastaa koneryhmä.

Aihion ottaminen huomioon pitimen törmäystarkastuksessa.

Jotkin 3D-suurnopeusradat tunnistavat nyt törmäystarkastelussa työkalun rajauksen ulkopuolella olevan aihion.

Uusi työnkulku ja käyttöliittymä Koneryhmien hallinnassa

Uuden Koneryhmän hallinnan toimintopaneelin avulla on nopeampaa päästä alkuun Mill- ja Router-ratojen luonnissa.

Selkeämpien vuokäyrien luonti kalvopinnoille

Uusi Dynaaminen synkronointi Kalvopinnoissa tarkentaa olemassa olevia pisteitä ja tuottaa näin juoheammat ja yhtenäisemmät vuokäyrät.

Viisteiden luominen Työnnä-vedä toiminnolla

Uuden Viiste-valinnan avulla voidaan työntää valittuja reunoja yhden etäisyyden viisteen luonnissa.


Videot

 


Pikalinkit