Selkeämpien vuokäyrien luonti viivoitin/kalvopinnoille

Pintojen vuokäyrät voivat olla epäsäännöllisiä, kun luodaan pintoja yksittäisistä käyristä, joiden pisteiden välit eivät lainkaan vastaa toisiaan. Näiden pisteiden yhdistäminen pysyvillä parametreilla, kuten Viivoitin/kalvopinta toiminnon parametreilla saattaa synnyttää ei-toivottuja vuokäyriä, minkä seurauksena pinnan muoto on väärä. Uusi Dynaaminen synkronointi tarkentaa olemassa olevia pisteitä ja tuottaa näin juoheammat ja yhtenäisemmät vuokäyrät.

Pinta ennen Kalvopinnan käyttöä. Pinta Kalvopinnan käyttön jälkeen.

Dynaaminen synkronointi luo valintojen perustella kuvitteellisen runkokäyrän, joka taas luo näkymättömän ”selkäruodon” pinnan vuopinnalle. Selkäruodossa on sarja rautalankaketjuihin suunnattuja pisteitä.

”Viivoitin/kalvopinta” toimintoikkuna.

Dynaamisen sykronoinnin ohjauskäyrän luontiin on olemassa kolme tapaa.

  • Käyttämällä kaikkien valittujen ketjujen Keskiarvoa. Runkokäyrä luo rautalankaan pisteitä, jotka ovat kohtisuorassa rautalankaan.

    Pinta, jossa käytetään ”Keskiarvo” valintaa.

  • Käyttämällä valittua Alkiota. Luotu pinta käyttää valitun alkion pistevälistystä luodakseen pisteitä, jotka ovat kohtisuorassa alkioon rautalangassa.

    Pinta, jossa käytetään ”Alkio” valintaa.

  • Projisoimalla pistesarja jokaisesta kohtisuorasta Minimietäisyydellä käyrää edeltävästä käyrästä. Käytä tätä valintaa silloin, kun runkokäyrä Keskiarvo tai Alkio valinnoilla ei onnistu tai tulos on huono.

    Pinta, jossa käytetään ”Minimietäisyys” valintaa.

Dynaamisen synkronoinnin lisäksi Mastercam parantaa lisäuudistuksilla viivoitin/kalvopintojen ketjujen valintaa ja pinnan luontia. Viioitin/kalvopinta toiminnossa on nyt valintaluettelo, josta valittuja ketjuja voidaan tarkastella. Joko hiirellä vetämällä tai käyttämällä oikean painikkeen valikkoa ketjuja voidaan lisätä, siirtää, kääntää tai järjestellä. Voit myös käyttää Lisää ketjuja ja Ketjuta kaikki uudelleen painikkeita luetteloruudun alapuolella.