Uusi työnkulku ja käyttöliittymä Koneryhmien hallinnassa

Mastercam 2023 ohjelmassa on uusi Koneryhmän asetukset toimintopaneeli Mill- ja Router-koneryhmille. Tässä uudessa toimintoikkunassa on Koneryhmän ominaisuudet valintaikkunan ominaisuuksien lisäksi uusia ominaisuuksia. Nämä muutokset jatkavat Mastercam ohjelmiston kehitystä koneiden kinematiikkaympäristön huomioon ottamisessa.

”Koneryhmän asetukset” toimintoikkuna.

Aiemmissa versiossa eri työnmäärittelyyn liittyvä geometria, kuten aihio, kiinnikkeet ja koneenmäärittely olivat eri paikoissa. Nyt nämä ovat yhdistetty yhteen ikkunaan, jolloin niiden käyttäminen ja muokkaaminen on helpompaa. Koneryhmän asetukset toimintoikkuna avautuu valitsemalla Mill- tai Router-koneiden Työstöratojen hallinnasta Tiedostot, Työkaluasetukset tai Ominaisuudet, Aihion asetukset.

Tässä uudessa käyttöliittymässä on kaikki tarvittava kappaleen asetuksia mukaan lukien Mastercam Simulaattorin asetukset. Toimintoikkunassa on seitsemän sivua, joiden avulla voidaan asetuksia käydä ylhäältä alas alkaen simulaation aikana näytettävän koneen määrittelyjen valinnasta.

”Koneryhmän asetukset” toimintoikkuna.

  1. Kone—Tällä sivulla määritetään työstöoperaatioiden tarvitseman koneryhmän tiedostojen nimet ja niiden hakemistopolut. Tämä sivu sisältää koneenmäärittelyn ja operaatioiden oletusasetukset.

  2. Päämalli—Tällä sivulla määritetään kaikkien työstöoperaatioiden jälkeinen kappaleen lopullinen muoto (tätä kutsustaan päämalliksi). Tällä sivulla annetaan myös kappaleen ominaisuudet, kuten sen materiaali.

    HUOM.

    Päämallia ei tarvitse välttämättä määritellä. Päämallin määrittelystä on kuitenkin hyötyä myös Mastercam Simulaattorissa, kun voidaan varmistaa, että työkappale on aina määritetty.

  3. Aihion asetukset—Tällä määritetään aihiomalli. Aihiomallit auttavat visualisoimaan työstöratoja realistisemmin grafiikka-alueella. Määritetty aihiomalli voidaan myös näyttää kappaleen geometrian kanssa, kun työstöratoja katsotaan tai Mastercam Simulaattoria käytettäessä.

  4. Kappaleen kiinnitys—Tällä voidaan valita kiinnittimet ja muut kappaleen kiinnityksen komponentit päämallin ja aihion kanssa. Nämä komponentit siirtyvät Mastercam Simulaattoriin Kiinnittiminä, joita voidaan käyttää törmäystarkastelussa.

  5. Työkalut—Tällä ohjataan, kuinka Mastercam määrittää työkalujen numerot, kompensointinumerot ja työstöarvojen oletusarvot.

  6. Simulointi—Tällä voidaan muokata Mastercam koneenmäärittelyssä (*.mcam-mmd) tallennettua konetta Mastercam Simulaattorissa käytettäväksi.