Moniakselisten työstöratojen yhdistäminen

Muodonmuutos-, Yhdensuuntainen-, Käyrää pitkin - ja Projisoi käyrä -työstöradat eivät ole enää Mastercam ohjelmassa. Sen sijaan näihin työkalun kärjen ohjauksen muotoihin päästään yhdistelmä-radoilla lisättäessä sopivia käyriä. Kun esimerkiksi halutaan luoda työstörata, joka muuttaa muotoaan kahden pinnan välillä, valitaan Moniakselisten ratojen ryhmästä Yhdistelmä ja sen jälkeen valitaan Kärjen ohjaukseksi kahden pinnan välillä Muodonmuutos kuten seuraavassa kuvassa:

”Kärjen ohjauksen muoto” sivu.

Edellisten versioiden tiedostojen radat muutetaan automaattisesti yhdistelmäradoiksi seuraavasti: 

  • Muodonmuutos—Tästä tulee yhdistelmärata, jonka Kärjen ohjauksen muoto on muodonmuutos kahden kärjen tai pinnan välillä Muodonmuutos tyylillä.

  • Yhdensuuntainen—(asetus Käyrä tai Pinta): Tästä tulee yhdistelmärata, jonka Kärjen ohjauksen muoto on yhdestä käyrästä tai pinnasta Yhdensuuntainen tyylillä.

  • Yhdensuuntainen—(asetus Kulma): Tästä tulee yhdistelmärata, jonka Kärjen ohjauksen muoto on vastaavan suunnan Suunta tyylillä.

  • Käyrää pitkin—Tästä tulee yhdistelmärata, jonka Kärjen ohjauksen muoto on Käyrä Kohtisuora tyylillä.

  • Projisoi käyrä—Tästä tulee yhdistelmärata, jonka Kärjen ohjauksen muoto on Käyrä Projisointi tyylillä.