Pintaverkon tarkastuksen uudet piirteet

Tässä luettelo Tarkasta pintaverkko toiminnon uusista piirteistä.

Ongelmallisten fasettien tunnistaminen

Tarkasta pintaverkko sisältää nyt uuden valinnan ongelmallisten fasettien poistamiseksi. Tällä valinnalla Mastercam poistaa kaikki tunnistamansa virheelliset fasetit.

”Tarkasta pintaverkko” toimintoikkuna.

Taittuneiden fasettien tunnistaminen

Tarkasta pintaverkko tunnistaa nyt taittuneet fasetit, kun viereinen kärkipiste on vetäytynyt olemassa olevan fasetin päälle luoden rypyn, jolla ei ole lainkaan geometrista tarkoitusta.

Oikein Virheellinen
Verkko, jossa kaikki on kunnossa. Verkko, jossa on taittunut fasetti.

Jos Tarkasta pintaverkko havaitsee taittuneen fasetin, Mastercam merkkaa huonon fasetin pyöreällä pisteen merkillä.

Pintaverkon huono fasetti merkattuna