PDF-harjoitukset

Lataa tästä Mastercam harjoituskirjoja PDF muodossa sekä harjoitustiedostoja.

2020 Suklaamuottiharjoitus

Tervetuloa tutustumaan Omat osat – Suklaamuotti – harjoituskirjaan. Tässä harjoituksessa tutustutaan sydämenmuotoisen makeismuotin suunnitteluun ja valmistukseen. Harjoitus alkaa sydänsolidista, josta rautalanka- sekä CAD-työkalujen avuin luodaan makeismuotti. Erilaisten rouhinta- ja viimeistelytyöstöratojen avulla malli ohjelmoidaan ja tarkistetaan, että työstö onnistuu sujuvasti – sitten luodaan NC-koodi postprosessoimalla työstöradat ja lopuksi työstetään makeismuotti.

Mastercam2020Icon_90

2020 Hyrrä

Tervetuloa käyttämään Omat osat – hyrrä -harjoituskirjaa. Tällä kurssilla tutustumme yksinkertaisen hyrrän sorvaukseen. Harjoituskirjan solidi valmistellaan Mastercamin avulla sorvattavaksi. Perinteisten rouhinta- ja viimeistelyratojen lisäksi kappale ohjelmoidaan Mastercamin uudella dynaamisella rouhintaradalla. Kunkin kappaleen lopussa tehty työ tarkastetaan Mastercamin simulointityökaluilla työstön onnistumisen varmistamiseksi. Lopuksi luodaan NC-koodi postprosessoimalla työstöradat, ja kappale työstetään.

Mastercam2020Icon_90

2020 Akustinen vahvistin

Tervetuloa tutustumaan Omat osat sarja – Akustinen vahvistin -harjoituskirjaan. Tällä kurssilla tutustumme älypuhelimen akustisen vahvistimen suunnitteluun ja valmistukseen. Seuraamme harjoituskirjan ohjeita ja luomme rautalanka- ja CAD-työkalujen avulla mallin geometrian. Erilaisten rouhinta- ja viimeistelytyöstöratojen avulla malli ohjelmoidaan ja tarkistetaan, että työstö onnistuu. Sitten luodaan NC-koodi postprosessoimalla työstöradat ja lopuksi kappale työstetään.

Mastercam2020Icon_90

2019 Tutustumisopas

Tästä on hyvä aloittaa Mastercamin kanssa. Tässä oppaassa tutustetaan Mastercamin käyttöliittymään, erilaisiin asetuksiin sekä erilaisten tiedostojen luomista ja avaamista sekä miten luot Zip2Go paketteja. Tässä myös esitellään miten tasot ja kuvannot toimivat Mastercamissa. Tästä oppaasta opit perusasioita, jotka helpottavat muiden oppaiden seuraamista. Lataa opas sekä harjoitustiedostot ja tunnin harjoitellun jälkeen saat Mastercamin näyttämään ja toimimaan kuten haluat.

Mastercam2019pdf

2019 Dynaaminen jyrsintä harjoituskirja

Saat eniten hyötyä ei vaan Mastercamistä mutta myös työstökoneestasi hyödyttämällä Mastercamin kehittämää dynaamista liikettä. Dynaamisella liikkeellä työstöaika lyhennee, työkalujen vaihtovälit pidentyvät ja työstökoneen elinikä kasvaa. Dynaamisilla työstöradoilla huomaat selviä rahallisia vaikutuksia tuotannossa. Lukemalla harjoituskirjaa ja tekemällä harjoitukset olet jo parissa tunnissa valmis luomaan dynaamisia työstöratoja omiin tuotantokappaleisiin,

Mastercam2019pdf

2019 Työkalun mallinnusopas

Nyt on helpompi kuin koskaan tuoda työstökoneesi työkalut Mastercamiin. Mastercam 2019 versiossa voit nyt luoda sorvaustyökaluja käyttäen työkaluvalmistajilta saatuja .STEP tiedostoja. Tämä harjoituskirja esittää sorvaustyökalun luontia alusta loppuun käyttäen 3D-malleja. Kokeile ensin harjoitustiedostoilla ja sen jälkeen voit lataa valmistajilta omassa sorvissa olevat työkalumallit.

Mastercam2019pdf

2018 Konesimulointi-harjoituskirja

Konesimulointi on yksi Mastercamin hyödyllisimmistä ja käytetyimmistä ominaisuuksista. Tästä harjoituskirjasta opit miten Mastercamin eri simulointitapoja voidaan käyttää analysoimaan työstöratojen liikeitä tietokoneella ennen työsaliin menoa.

Mastercam2018Icon_pienempi

2018 Dynaaminen jyrsintä

Dynaaminen liike lyhentää työstöaikaa, pidentää työkalujen elinikää ja näin selkeästi pienentää työkuluja. Tässä harjoituskirjassa opit miten hyödynnät dynaamista liikettä käyttäen Mastercamin tehokkaita dynaamisia työstöratoja.

Mastercam2018Icon_pienempi

2018 Moniakseliset radat

Moniakseliratojen teko ei ole vaikeaa kun käyttää Mastercamia. Tästä opit Mastercamin monista moniakselityöstöradoista jolloin saat eniten hyötyä koneestasi neljännestä tai viidennestä akselista.

Mastercam2018Icon_pienempi

2018 Wire -harjoituskirja

Tehokkaat lankasahausradat syntyvät nopeasti käyttäen Mastercam 2018.  Tässä harjoituskirjassa esitellään miten lankasahausratoja luodaan käyttäen Mastercam 2018.

Mastercam2018Icon_pienempi

2017 Lathe harjoituskirja

Tässä tutustutaan Mastercam 2017 sorvaustoimintoihin.

Mastercam2017Icon_167px

2017 Työkoordinaatisot harjoituskirja

Tässä tutustutaan Mastercam 2017 työkoordinaatistoihin.

Mastercam2017Icon_167px

2017 Solids harjoituskirja

Tässä harjoitellaan version 2017 tilavuusmallinnusta.

Mastercam2017Icon_167px

2017 tutustumisopas

Tässä harjoitellaan 2017 perustoimintoja.

Mastercam2017Icon_167px

X9 Tutustumisopas

Tutustumisoppaassa käydään läpi käyttöliittymän yleisiä piirteitä ja usein käytettyjä toimintoja, sekä niiden muokkaamista käyttäjälle sopivaksi. Tämän harjoituskirjan avulla rakennat vankan pohjan Mastercam-taidoille.

x9_pieni

X9 Wire -harjoituskirja

Sisältää lankasahauksen ratojen harjoituksia.

Nämä harjoitukset voi avata myös vanhemmalla Mastercam-versiolla, kun lataat IGES-tiedostot tästä.

x9_pieni

X9 Lathe -muototyökalut

Tässä harjoitellaan omien sorvaustyökalujen luontia.

x9_pieni

X9 Työkoordinaatistot

Tässä harjoitellaan eri koordinaatistojen käyttöä.

x9_pieni

X9 Dynaaminen jyrsintä

Dynaamisiin ratoihin tulee koko ajan uutta. Ne voivat hyödyntää työkalun koko lastuavaa pituutta. Tämän ansiosta minimoidaan työkalun kuluminen ja maksimoidaan materiaalin poisto.

x9_pieni

X9 Solids-harjoituskirja

Tässä harjoituskirjassa käsitellään uusia tilavuusmallinnuksen uusia välineitä.

x9_pieni

X9 Tool Manager -opas

Tässä oppaassa harjoitellaan työkalunhallintaa.

x9_pieni

X9 Mastercam for Solidworks (jyrsintä)

Tässä oppaassa harjoitellaan työkalunhallintaa.

x9_pieni

X8 Tutustumisopas

Tutustumisoppaassa käydään läpi käyttöliittymän yleisiä piirteitä ja usein käytettyjä toimintoja, sekä niiden muokkaamista käyttäjälle sopivaksi. Tämän harjoituskijan avulla rakennat vankan pohjan Mastercam taidoille.

x8

X8 Konesimulointi

Konesimulointi on Mastercamin mukana tuleva lisäohjelma, jonka avulla voidaan luoda virheetön, tehokas ja tarkka työstörata-ohjelma. Soveltuu 3-,4- ja 5-akselisten Mill- ja Router-työstöratatyyppien tarkastukseen.

x8

X8 Moniakseliset työstöradat

Harjoituskirjassa tutustutaan moniakselityöstön perusteisiin, käsitteisiin ja opetellaan luomaan moniakselinen työstörata. Harjoituskirjan jälkeen sinulla on käsitys moniakselityöstön työvaiheista

x8

X8 Moniakseliset työstöradat 2

Harjoituskirjassa tutustutaan syvemmin moniakselityöstön perusteisiin, käsitteisiin ja opetellaan luomaan erilaisia työstöratoja. Harjoituskirjan jälkeen sinulla on laaja käsitys moniakselityöstön työvaiheista

x8

X8 Työkoordinaatistot

Tässä harjoituskirjassa harjoitellaan eri kuvantojen ja suuntien sekä työkoordinaatistojen käyttöä.

x8

X8 Solids-harjoituskirja

Tässä hajoituskirjassa käsitellään X8-version uusia tilavuusmallinnuksen välineitä.

x8

X8 Lathe -harjoituskirja

Tässä hajoituskirjassa käsitellään X8-version uusia tilavuusmallinnuksen välineitä.

x8

X8 Dynaaminen jyrsintä

Dynaamiset radat voivat hyödyntää työkalun koko lastuavaa pituutta. Tämän ansiosta minimoidaan työkalun kuluminen ja maksimoidaan materiaalin poisto

x8

X8 2D-työstöratojen harjoitus

Tässä on hyvä esimerkkitiedosto, jossa on paljon 2D-ratoja. Samaan geometriaan on tehty eri asetuksilla (esim. taskun tyyppi), jolloin laittamalla vain valitun radan näyttö päälle voidaan nopeasti tarkastella kunkin muutoksen vaikutusta.

x8

X8 Art -harjoituskirja

Tämä on tehty alunperin X2 versiolle tehty, mutta sitä voi käyttää hyvin uudemmissakin. Toiminnot ovat hyvin samanlaisia.

Lataa tästä tiedostot X9-versioon.
Katso lisää art-kuvia tästä.

x8

X6 2D-mallinnuksen perusteet

Mastercamissa on useita toimintoja geometrian luomisesta sen muokkaamiseen alkaen yksinkertaisista 2D-geometriasta monimutkaisiin 3D-pintamalleihin saakka. Harjoituskirjassa luodaan 2D-rautalankageometria ja pursotetaan sen avulla solidimalli.

mastercam-x6

X6 2D-työstön perusteet

Harjoituskirjassa opetellaan luomaan 2D-työstön työstöradat aikaisemmassa harjoituksessa luotuun kappaleeseen. Harjoituskirjan jälkeen osaat luoda 2D- työstöratoja sekä generoida NC-tiedoston työstöratatiedostosta.

mastercam-x6

X6 Kuvannot, tasot ja työkoordinaatit

Tässä harjoitellaan eri kuvantojen ja suuntien sekä työkoordinaatistojen käyttöä.

mastercam-x6