Dynaaminen liike

Mastercamiin on lisätty dynaamisen liikkeen teknologiaa vuodesta 2008 saakka. Sen teho on todettu todellisessa valmistusympäristössä. Dynaamisen liikkeen radoilla poistetaan suuria määriä materiaalia nopeasti – kuitenkin samalla parantaen merkittävästi työkalujen kestävyyttä .

Dynaaminen liike on tehokkaampaa

Äkkinäisten suunnanmuutosten puuttuminen pidentää työkalujen ja koneiden käyttöikää.

Mastercamin dynaaminen liiketeknologia on uusi ja kiehtova lähestymistapa
työstöratojen luomiseen. Juohevimman ja tehokkaimman lastuamisliikkeen luomiseksi dynaamisten työstöratojen laskenta ei keskity vain työkalun yksinkertaiseen etenemiseen radalla. Radoilla käytetään myös patentoituja työkalun kosketuskohdan ja materiaalin poiston analysointisarjoja, jotka muuttavat työstöliikettä sen mukaan, mitä työstökoneessa kullakin hetkellä tapahtuu. Tuloksena työkiertojen kesto lyhenee, työkalun kestoikä kasvaa ja työstökoneiden rasitus vähenee.

logo_jouheva

Dynaaminen liike on nopeampaa.

Tuottavuus paranee, kun työstöaika lyhenee.

Maksimoimalla turvallisen työstön dynaamisen liikkeen radoilla työkierrot lyhenevät 25-75 prosenttia. Dynaamisen liikkeen radoilla voidaan käyttää kokosyvyistä lastuamista, joka vähentää askellusta. Tämä tarkoittaa sitä, että useampia kappaleita työstetään vähemmässä ajassa.

logo_kello

Dynaaminen liike pidentää työkalujen ja koneiden kestoa

Työkalujen kestoaika voi parantua jopa 60 %.

Perinteisillä radoilla käytetään usein vain tappijyrsimen päätä, mikä kuluttaa työkalua epätasaisesti. Koska Mastercamin dynaamisissa liikkeissä voidaan käyttää työkalun koko lastuavaa osaa, työkalun kuluminen ja lämmön muodostus on tasaisempaa, työkalun vaihtoväli kasvaa ja jäysteitä syntyy vähemmän, joilloin työ nopeutuu.
Dynaaminen liike tuottaa myös tasaisen lastukuorman vähentäen värinää ja siirtäen lämpöä pois kappaleesta ja työkalusta syntyviin lastuihin. Tästä on hyötyä työkaluille, työstökoneille ja valmiille kappaleille. Ja juohevalla liikkeellä eliminoidaan äkkinäiset suunnan muutokset ja ylläpidetään työstökoneen tarkkuutta vähemmällä huollolla.

logo_kestoaika

Dynaaminen liike helpottaa kovien materiaalien työstöä

Dynaamisen liikkeen avulla kaikkein kovimpienkin materiaalien työstäminen helpottuu.

Monissa konepajoissa hankalien materiaalien, kuten koboltin ja titaanin työstö on haastavaa. Mastercamin dynaamisen liikkeen työstöradoilla se on huomattavasti helpompaa tasaisen lämmönmuodostuksen ja tasaisen lastukuorman ansiosta. Tasainen jakautuminen ehkäisee materiaalin pintaa karkaistumasta ja vähentää työkalun rikkoutumisen riskiä, jolloin tuotanto on jatkuvaa ja aina ennustettavaa.

logo_materiaaleja