Lisäohjelmat

Mastercam-ohjelmistoon on saatavilla lukuisia lisäohjelmia, jotka täydentävät Mastercamin ominaisuuksia. Lisäohjelmat ovat maksullisia, mutta suurinta osaa voi kokeilla ennen ostopäätöstä.

MoldPlus

MoldPlus valmistaa Mastercam-ohjelmaan kolmea eri aputyökalua:

 • MoldPlus-mallinnustyökalu. Tämä on todella kätevä apuväline jos työskentelet pintamallien kanssa. Ohjelman avulla voit esimerkiksi korjata rikkinäiset mallit, täyttää monimutkaiset reijät, luoda jakotasoja sekä tehdä muita muottihommia, kuten elektrodeja.
 • ProDrill automaattiset poraukset. ProDrill osaa tunnistaa reijät pinta- ja solidimalleista sekä luoda niihin työstöradat. Porauksia voidaan tehdä myös monesta suunnasta.
 • Catia-kääntäjä. Tämän työkalun avulla käännät CATIA-tiedostot Mastercamiin. Ohjelma osaa myös tuoda piirretietoja, kuten toleranssit, kierteet, jne…

Cimco

Cimco valmistaa Mastercam-ohjelmaan kahta eri aputyökalua:

 • Cimco Edit Professional editori. Cimcon editori sisältää lukuisia ominaisuuksia, joilla pystyt muokkaamaan ja hallitsemaan NC-tiedostoja sekä simuloimaan puhdasta NC-koodia.
 • HSM Performance Pack suurnopeusradat. Nämä radat poikkeavat Mastercamin omista radoista koska ne lasketaan Cimcon itse kehittämällä ytimellä sekä strategioilla. Laskentaydin tukee 64-bittisiä prosessoreita sekä useita ytimitä. Eroten Mastercamin moniydintekniikasta, Cimcon ydin osaa jakaa myös yksittäisen työstöradan monelle ytimelle.
  Cimco on myös kehittänyt ns. adaptiivisen rouhinnan, jossa aluksi otetaan suuri syvyysaskel ja sitten pienemmällä askeleellä viimeistellään ylöspäin. Näin aineenpoisto kuluttaa työkalua tasaisemmin ja on tehokasta, sekä ainetta jää tasainen määrä kappaleeseen viimeistelyä varten.

Machsim konesimulointi

Mastercamin mukana on ilmainen konesimulaattori, joka simuloi Mastercamin NCI-tietoa. Konesimulointi on erittäin hyödyllinen kun ohjelmoidaan moniakselisia koneita, sillä niissä voi syntyä törmäyksiä, joita pelkkä työkalun simulointi ei paljasta. Näet esimerkiksi jos karalaatikko osuu pöydällä olevaan mittalaitteeseen tai kiinnittimiin. Ohjelma osaa myös simuloinda aineenpoistoa.

Ohjelman mukana asentuu useita erilaisia koneita,  ohjelmaan voidaan mallentaa mikä tahansa kone. Tämän voi tehdö itsekin tai sen voi ostaa palveluna.

NCX2Check NC-koodin konesimulointi

Camaix on kehittänyt Konesimuloinnin , joka simuloi todellaista NC-koodia. Käyttöliityntä on sama kuin Mastercamin mukana tulevassa versiossa.

Tiedonsiirto

Tiedonsiirrolla voidaan vaikuttaa paljon tehokkuuteen sekä mukavuuteen. Tiedonsiirtojärjestelmän pitää olla sellainen, että se ei vaadi tietokoneen käyttöä. Cimcon DNC-max järjestelmä täyttää nämä vaatimukset.

 • RS-tiedonsiirrossa voidaan käyttää ns. juoksupoikamenetelmää, jossa käyttäjä ilmoittaa työstökoneen ohjauksen kautta, minkä ohjelman haluaa ladata. Näin konesalin vaativiin olosuhteisiin ei tarvitse tuoda herkkiä laitteita tätä tehtävää varten.
 • Fanucin lähiverkkomenetelmää varten Cimcolla on yhteensopiva FTP-palvelin, jolloin tiedonsiirtoa voidaan ohjata suoraan ohjauksesta.
 • Heidenhainin lähiverkkomenetelmä (NFS) on itseasiassa Cimcon tekemä, joten sen liittäminen järjestelmään onnistuu hyvin.
 • RS- tai lähiverkkomenetelmää käyttävät Mazatrol-ohjauksia varten on myös olemassa oikeat protokollat, niin ISO- kuin mazatrol-koodin siirtoa varten.

DNC-Max sisältää myös huomattavan määrän erikoisominaisuuksia, joiden avulla voidaan automatisoida paljon asioita ja tehdä siirtämisestä entistä vaivattomampaa.

Järjestelmään voidaan liittää erillinen NC-base-ohjelma, joka on varsinainen NC-ohjelmien hallintajärjestelmä. Sen avulla NC-tiedostot löytyvät mm. asiakkaan nimellä, työn nimellä tai numerolla, jne. NC-ohjelmaan voidaan liittää valokuvia ja muita tiedostoja, joista käyttäjälle on hyötyä.

Myös tehokkuuden seuranta voidaan lisätä järjestelmään. Työstökoneelta voidaan erilaisin menetelmin poimia tietoja ajo- ja asetusajoista, virhetilanteista, sekä paljon muusta. Tämän avulla voidaan kehittää prosesseja paremmin ja kasvattaa tehokkuutta.

Kiinnostuitko lisäohjelmasta? Ota meihin yhteyttä niin kerromme lisää.

Ota yhteyttä