Uusi jäysteen poiston rata

Moniakselityöstöön on lisätty uusi työstöratatyyppi. Jäysteenpoistossa pyöristetään teräviä reunoja 3-5-akseliradoilla ja poistetaan purseita.

Jäysteet-rataa voidaan käyttää seuraavilla työkaluilla:

  • Pallojyrsin
  • Takaleikkuinen kuulapääjyrsin

Valitse Mill työstöradat välilehden Moniakselinen-ryhmästä Jäysteet.