Uusi reikien luonti solideihin

Solidien välilehteen on lisätty Reikä-painike. Tällä toiminnolla automatisoidaan lieriömäisten reikien luonti solideihin ilman, että tarvitsee luoda ympyröitä ja pursottaa niitä.

Aseta reiän mitat ja reiän tyyppi. Voit luoda yksinkertaisen lieriöreiän tai valita seuraavista reikätyypeistä:

  • Tasoupotus
  • Kartioupotus
  • Uppokantareikä
  • Kartioreikä

Reikä sijoitetaan solidiin klikkaamalla grafiikassa. Painamalla [Enter] uusi reikä tulee näkyviin. Reiän luonti säilyy aktiivisena ja reiän kopioita voidaan sijoittaa kappaleeseen tai muokata reiän parametreja.

Usein käytetyt reikämallit voidaan tallentaa kirjastoon. Tallennettuja reikiä voidaan käyttää tulevissa Mastercam-istunnoissa. Mastercam muuntaa tallennettujen reikien koot aktiiviseen käyttöyksikköön (tuumista metrisiin tai metrisistä tuumaisiin).

Solidien hallintaikkunassa näkyvät näiden muuntotoimintojen operaatiot.